AA-kerhot

Rakennusinsinöörikillan AA-kerhot eli ammattiainekerhot ovat johonkin IK:ssa opiskeltavaan alaan erikoistuneita yhdistyksiä, jotka tarjoavat jäsenistölleen tapahtumia ja excursioita. Sivun alareunassa on AA-kerhojen tapahtumakalenteri.

 

Noin sadan aktiivisen jäsenen Lämpövoimakerho (LVK) kokoaa yhteen Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun energiatekniikan opiskelijat ja muut energia-alasta kiinnostuneet. Kerhomme tarkoituksena on tutustuttaa koulumme energiateekkarit toisiinsa, antaa heille mahdollisuus kehittää omia ammatillisia valmiuksiaan ja tarjota samalla mahdollisuuksia työnantajille päästä tutustumaan ja rekrytoimaan itsellensä motivoituneita tulevaisuuden osaajia.

 

 

akva

 

Akva on Aalto-yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan opiskelijoiden ammattiainekerho, johon ovat tervetulleita kaikki, joita vesi- ja ympäristöala kiinnostaa.

 

 

Maa- ja kalliorakentajat ry, eli tuttavallisemmin MKR, on yliopiston maa- ja kallio rakentajille suunnattu ammattiainekerho. Kerhon tarkoituksena on tutustuttaa jäsenensä yritysmaailman kontakteihin sekä tarjota monipuolisesti sekä ammattipitoista että vapaa-ajan toimintaa.

 

poligoni

 

Poligoni on Aalto-yliopiston geoinformatiikan opiskelijat yhteen kokoava ammattiaineyhdistys, ja toiminnallaan yhdistys pyrkii tutustuttamaan opiskelijat alaan ja sen työmahdollisuuksiin. Tärkeimpiä tapahtumiamme ovat yritysvierailut, saunaillat ja vuosittain järjestettävä kevätseminaari.

 

lvik

 

Teekkarien LVI-kerho on ammattiainekerho Aalto-yliopistossa opiskeleville LVI-tekniikasta ja rakennusten energiatekniikasta kiinnostuneille opiskelijoille.

 

 

Ropologo_35

 

ROPO on rakentamisen talousasioista ja rakennustuotannosta kiinnostuneiden opiskelijoiden perinteikäs ammattiainekerho, jonka tarkoituksena on koota yhteen opiskelijoita ja valmistuneita diplomi-insinöörejä ammatillisessa mielessä sekä mukavan yhdessäolon merkeissä.

linkki-logo-pysty

 

 

Liikenneakatemia eli tuttavallisemmin Linkki on kerho liikenne- ja tietekniikasta kiinnostuneille henkilöille. Tutkintouudistuksen myötä toiminta on siirtynyt enemmän Maanmittarikillan suuntaan, mutta kaikki ovat tervetulleita mukaan!

 

 

vaanto_logo

 

Vääntö on Aalto-yliopiston Insinööritieteiden Korkeakoulun rakennetekniikan opiskelijoiden ammattiainekerho. Kaikki, jotka ovat kiinnostuneita rakennetekniikasta, rakennuksista ja rakentamisesta ovat tervetulleita liittymään jäseneksi. Kerho perustettiin alunperin vuonna 2006, mutta aloitti toimintansa uudestaan vuonna 2021.

 

AA-Kerhojen tapahtumakalenteri