Kaskelotti stipends

Kaskelottistipendit

Kaskelottistipendit

Vuonna 2000 perustettiin IK:lle rahasto, jonka nimeksi tuli Kaskelotti. Vuonna 2003, kun IK täytti 90 vuotta, rahastosta jaettiin ensimmäisen kerran stipendejä. Stipendin saaja saa myös rintaansa Kaskelotti-pinssin. Rahaston säännöissä sanotaan seuraavaa: Rahaston tarkoituksena on avustaa Teknillisen korkeakoulun Rakennus- ja ympäristötekniikan osaston opiskelijoita sekä osastolta vastavalmistuneita diplomi-insinöörejä vuosittain myönnettävällä apurahalla. Apuraha myönnetään henkilölle, joka on erityisen ansiokkaasti kohottanut yhteishenkeä, rakentajahenkeä, rakennus- ja ympäristötekniikan opiskelijoiden keskuudessa, tai edistänyt merkittävästi mielenkiintoa alan opiskelua kohtaan.

 

Kaskelottistipendin saajat

 

2018

Aleksi Aalto aloitti opintonsa Koneinsinöörikillassa 2013 ja toimi syksyn 2014 konepajavastaavana. Hän toimi Rakentamistalouden kerhon Ropon excursiomestarina vuonna 2016 ja puheenjohtajana vuonna 2017. Hän oli myös päävastuussa Suomen Rakentajateekkari-, eli SRT-päivistä keväällä 2017, tuoden yhteen raksateekkarit Oulusta, Otaniemestä ja Tampereelta. Hän toimi aktiivisesti myös syksyllä 2017 lakkautetussa Koneinsinöörikillan kiltakunnassa, ja on ehtinyt mukaan myös Rakennusinsinöörikillan toimintaan, ottaen päävastuuta IK:n kiltahuoneen remontista kesän 2017 aikana.

2017

Johannes Laurila aloitti opiskelunsa IK:lla 2011 ja on ollut hyvin vahvasti mukana rakennusalan ammattiainekerhojen toiminnassa. Hän on ollut Ropossa ja MVR-kerhossa yhteensä neljässä eri hallituksessa: Ropon puheenjohtajana 2016 ja excumestarina 2015 sekä MVR-kerhon tiedottajana 2015 ja kenraali-nimikkeellä 2013. Kiltahuoneella Johanneksen on voinut bongata useasti luomassa raksatunnelmaa jäsenten keskuuteen. Jotain hänen läsnäolostaan kertoo myös käsittämättömän suuri kahvipiikki kiltahuoneella: 649 kuppiin vaaditaan jo omistautumista.

2016

Janne Jurmu aloitti opintonsa Rakennusinsinöörikillan jäsenenä vuonna 2010. Tästä vesitekniikkaan suuntautuneesta erämiehestä kasvoi kuitenkin nopeasti killan taitavin rakentaja, kun kyseessä olivat milloin mitkäkin killan hyväksi tarvittavat puurakennelmat. Janne on toiminut killan ammattiainekerhoissa ansiokkaasti ollen MVR-kerhon hallituksessa vuosina 2013 ja 2015, sekä Akvan hallituksessa vuodet 2014 ja 2015. Janne on myös saanut vuoden iIKka -palkinnon killalta vuonna 2015. Iloista ja auttamaan aina valmiina olevaa miestä kuvaakin parhaiten erään hallitusvuoden titteli: Rautainen Toimija.

Joonas Hoikkala aloitti taipaleensa Rakennusinsinöörikillassa vuoden 2009 fuksikasvatuksessa. Klaukkalasta kotoisin oleva huumorintajuinen mies vedettiinkin heti mukaan kurssineuvostoon ja Kotimaan Pitkälle, josta Joonaksen löysikin uudelleen ja uudelleen tulevinakin vuosina. Joonaksen pääaineena on rakennusfysiikka, joten toimittuaan rakentamistalouden kerho Ropon hallituksessa vuosina 2012 ja 2013, oli Joonas mukana perustamassa uutta Rakennusfysiikan kerho Raffya vuonna 2015. Valmistumisen kynnyksellä oleva Joonas on edelleen kerhon hallituksessa kehittämässä kerhoa entistä paremmaksi.

2015

Mikko Närvänen oli jo phuksina ahkera ja palkittiin myös huomionosoituksella phuksivuoden jälkeen. Mikko toimi killan IE:ssä ja hän näki todella paljon vaivaa killan 100-vuosijuhlan eteen. Kiltavuosien jälkeen Mikko on ollut myös aktiivisena ammattiainekerhojen toiminnassa. Hän on ollut kaksi vuotta ROPOn hallituksessa ja lisäksi ollut perustamassa uutta rakennusfysiikan ammattiainekerhoa Raffya.

Juho Rahko on ollut rakennusalan opiskelijoiden keskuudessa merkittävästi vaikuttamassa. Kiltahistoriasta löytyy pari vuotta killan raadissa excursiomestarina ja puheenjohtajana. Hän oli myös mukana kun kiltisremppaa edellisen kerran tehtiin. Vuoden iIKaksikin valittu Juho on ollut myös aktiivisesti mukana Kalliotekniikan kerhon toiminnassa. Valmistumisen jälkeen hän on jatkanut RIL-nuorissa.

2014

Anni Suomalainen on ilopilleri, joka on aina ollut mukana killan toiminnassa ja nostattanut yhteishenkeä koko raksaporukassa. N.-vuoden opiskelija, joka vieläkin osallistuu aktiivisesti killan toimintaan on aina hieno näky. Hän on ollut killan lisäksi myös paljon mukana ROPOn ja Linkin toiminnassa. Suorastaan briljantti huumorintaju saa aina hymyn huulille. KP-bussissakin hän on useasti viihdyttänyt kanssa matkustajia runsaalla käyttäytymisellään.

Olli Sihvola on ollut erittäin aktiivinen kiltalainen. Ensimmäiset muistikuvat tästä henkilöstä ovat heti ensimmäisestä päivästä alkaen. On tehnyt isoja juttuja killan eteen ja näkynyt paljon. On toiminut myös aktiivisesti ROPOssa ja Väännössä aina valmistumiseensa saakka. Tuttu TeSasta.

2013

Verneri Lehtovirta on ilahduttanut ihmisiä monella taholla. Hän toimi ROPOn hallituksessa vuosina 2010 ja 2011, ja seuraavana vuonna hän oli Väännön hallituksessa. Näiden kolmen vuoden lisäksi excursiomestarin rooli on tullut tutuksi myös killan raadissa vuonna 2009. Yhdistysaktiivisuudestaan huolimatta hän valmistui nopeasti viidessä vuodessa, ja omien opintojensa ohella edesauttoi monien muidenkin opintoja.

Tuomas Rantanen on oudon värisistä haalareistaan huolimatta aktiivisesti kohottanut rakentajahenkeä, ja hän on tuttu erityisesti Kalliotekniikan kerhon toiminnasta vuosikymmenen vaihteessa. AA-kerhojen yhteistoimintaan hän on vaikuttanut vahvasti ja rauhallisella olemuksellaan hän on vakuuttanut lukuisia ihmisiä liittymään jäseneksi. Valmistumisestaan huolimatta häntä tapaa edelleen tapahtumissa, ja hän on auttanut myös killan 100-toimikuntaa.

2012

Henri Tikkanen: “Tämä aina iloinen persoona aloitti opintonsa ja kiltauransa vuonna 2005. Killan raadissa hän toimi phuksikapteenina vuonna 2008, jonka jälkeen siirtyi AKVAn toimintaan ollen kerhon hallituksessa 2009 ja 2010. Lisäksi hän on aina luonut positiivista raksahenkeä kaikkialla missä onkaan sattunut olemaan. Hän on muun muassa viihdyttänyt osallistujia Kotimaan Pitkällä lukuisina vuosina saaden myös KP-palkinnon. Lisäksi hänelle on myönnetty vuoden iIKka-palkinto sekä vuoden ISO -palkinto.”

Konsta Tuokko: “Tämä persoona aloitti opintonsa vuonna 2006 ja on phuksivuodestaan asti ollut aktiivisesti mukana kiltatoiminnassa. Hän toimi killan isäntänä raadissa vuonna 2008. Lisäksi hän on toiminut killassa vanhana likaisena setänä sekä pyörii mukana IK 100 -juhlatoimikunnassa. Erityisen ansiokkaasti kyseinen henkilö on toiminut ammattiainekerho Ropon hallituksessa vuosina 2009, 2010 ja 2011.”

2011

Manu Marttinen: “Manu aloitti opintonsa Raksalla vuonna 2003 toimien phuksivuotenaan kurssineuvostossa. Siitä lähtien Manu on ollut aktiivinen killassa ja ammattiainekerhossa. Killan raadissa hän toimi isäntänä vuonna 2004, jonka jälkeen siirtyi MVR-kerhon toimintaan. Hän aloitti kerhossa isäntä vuonna 2004 jatkaen puheenjohtajana kolmena seuraavana vuonna, toimihenkilönä seuraavat neljä vuotta sekä tänä vuonna hallituksen jäsenenä. Voi sanoa, että Manu on ollut pitkään yksi kerhoa ylläpitävistä peruspilareista. Lisäksi Manu on luonut positiivista teekkarihenkeä tapahtumissa ja kiltahuoneella. Manu on muun muassa viihdyttänyt osallistujia Kotimaan Pitkällä lukuisina vuosina saaden myös KP-palkinnon.”

Markku “Isis” Sillanpää: “Diplomi-insinööri Markku ”Isis” Sillanpää aloitti opintonsa vuonna 1999. Hän oli phuksivuotena kurssineuvostossa sekä toimi killan isäntänä raadissa vuonna 2003. Lisäksi hän on toiminut killassa vanhana likaisena setänä sekä hallopedina. Isis on ollut mukana herättämässä ammattiainekerho Vääntöä henkiin vuoden 2006 hallituksessa sekä jatkanut kerhon hallituksessa vuonna 2007 sekä 2009. Isistä on luonnehdittu loistavaksi tyypiksi, joka opiskeluvuosinaan loi erinomaista teekkarihenkeä kaikissa tapahtumissa, missä oli mukana. Isis on palkittu KP-palkinnolla sekä vuoden iIKka palkinnolla 2004. Hän valmistui TKK:sta vuonna 2010.”

2010

Turo Auvinen: “Vuonna 2010 kaskelotti-stipendi myönnettiin Turo Auviselle, joka on toiminut aktiivisesti killassa ja ammattiainekerhoissa koko opiskeluaikansa. Hän on positiivisen asenteensa ansiosta nostattanut raksa-henkeä niin phuksien kuin vanhempienkin opiskelijoiden keskuudessa sekä ollut kiltalaisille helposti lähestyttävä henkilö ja aina valmis antamaan apua. Turo on toiminut MVR-kerhossa useassa virassa, kuten varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana. Hän on nostanut kerhon yhteishenkeä sekä ollut aktiivisesti mukana kerhon tapahtumissa. Hän on myös ollut mukana kerhon Australia- exculla sekä osallistunut excun järjestelyihin. Siirtyminen MVR- kerhon hallitukseen sujui mallikkaasti unohtamatta kiltatoimintaa. Ennen MVR-kerhoa Turo on toiminut killan raadissa excumestarina vuonna 2006.”

2009

Pasi Hölttä: “Tekniikan ylioppilas Pasi Hölttä on toiminut aktiivisesti killassa ja ylioppilaskunnassa koko opintojensa ajan. Hän on positiivisella asenteellaan, ystävällisellä olemuksellaan ja fiksuilla neuvoillaan luonut hyvää rakentajahenkeä. Pasi on toiminut killan raadissa tiedottajana vuonna 2005 ja hoitanut tehtävänsä erittäin mallikkaasti. Hän on myös toiminut IK:n lukkarina kaksi vuotta vuosina 2005–2006 ja herättänyt henkiin killan arkistotoiminnan. Hän on myös vuoden iIKka 2006. Pasi hoitaa edelleenkin aktiivisesti killan arkistoa ja on mukana killan historiikin tekemisessä. Pasi on ollut myös erittäin aktiivisesti mukana ammattiainekerho Liikenneakatemiassa toimien kolme vuotta yhdistyksen hallituksessa rahastonhoitajana. Kaiken tämän lisäksi hän on istunut kaksi kautta Teknillisen Korkeakoulun ylioppilaskunnan edustajistossa sekä ollut mukana killan haloped-toiminnassa. Oma lukunsa on hänen toimintansa vapaaehtoisena kielipoliisina, jonka ansiosta meillä on luettavana oikeakielinen Ruutiset. Pasi on ollut kiltatovereille helposti lähestyttävä henkilö ja aina valmis antamaan apua pyydettäessä ja pyytämättä.”

2008

Katri Junna: “Diplomi-insinööri Katri Junna on ollut sekä killan että ylioppilaskunnan toiminnassa aktiivinen koko opiskeluaikansa. Hänen aurinkoisuutensa ja iloisuutensa tuskin on jäänyt keltään kiltalaiselta huomaamatta. Hän ylläpiti koko opiskeluaikansa reipasta rakentajahenkeä ja perinteitä yllä. Valmistuttuaankin Katri on ollut killan toiminnasta kiinnostunut ja on mukana muun muassa killan 100-vuotishistoriikin tekemisessä. Katrin ansioluettelo on mittava: hän toimi monia vuosia killan eri vastuutehtävissä, oli mukana ammattiainekerho ROPOssa sekä ylioppilaskunnassa. Heti phuksina ollessaan hän osoitti suurta aktiivisuutta ja kiinnostusta kiltaa kohtaan, mistä osoituksena hänet valittiin vuoden phuksiksi. Killassa Katri aloitti uransa pikkuemäntänä. Raadissa hän toimi vuotta myöhemmin phuksikapteenina, jonka jälkeen TKY:n phuksimajurina. Lisäksi hän oli vuoden TKY:n hallituksessa. Kiltaakaan Katri ei hylännyt vaan jatkoi lukkarina sekä tilintarkastajana. Lisäksi hän oli aktiivisesti mukana osastoneuvostossa. Lukkarina ollessaan tämä henkilö oli mukana tekemässä kiltamme laulukirja Hermannin 7. painosta.”

Hanna Melkko: “Tekniikan ylioppilas Hanna Melkko on ollut sekä killan että ammattiainekerhojen toiminnassa aktiivisesti mukana. Hän on toiminut ahkeralla ja positiivisella asenteella koko opiskelujensa ajan. Hanna on ollut monessa mukana. Omasta alastaan innostuneena hän on edistänyt myös ammatillisia arvoja toimimalla aktiivisesti ammattiainekerho AKVAssa muun muassa tiedottajana ja oli järjestämässä AKVAn 10-vuotisjuhlia. Vastuutehtävistään huolimatta Hanna on suoriutunut opiskeluistaan nopeasti ja hyvin arvosanoin. Hanna toimi ensin vuonna 2003 killan pikkuemäntänä ja vuotta myöhemmin kirjurina. Yksi raativuosi ei hänelle kuitenkaan riittänyt, joten hän ryhtyi seuraavana vuonna killan puheenjohtajaksi. Lisäksi hän on toiminut hallinnon opiskelijaedustajana. Tänä vuonna hän oli mukana killan 95-vuosijuhlatoimikunnassa! Ansioluettelon lisäksi hän on sydämellinen, iloinen ja luotettava henkilö.”

2007

Anne Lehtinen: “Tekniikan ylioppilas Anne Lehtinen on toiminut pitkäjänteisesti ja positiivisella asenteella killassa koko opiskelujensa ajan. Hän toimi killan pikkuemäntänä vuonna 2001 ja sen jälkeen on ollut mukana järjestämässä killan vuosijuhlia jokaisena vuonna aina kevääseen 2007 asti. Killan emäntänä hän oli vuonna 2002 ja oli silloin vastuussa vuosijuhlien järjestämisestä. Anne toimi vuonna 2003, kun kilta täytti 90 vuotta, vuosijuhlatoimikunnan toisena puheenjohtajana. Oman raativuotensa jälkeen Anne palasi takaisin sisäasiaintoimikunnan toimintaan. Hän oli loistava neuvonantaja ja ohjaaja uusille opiskelijoille, jotka aloittelivat omaa kiltatoimintaansa. Omasta alastaan innostuneena Anne on edistänyt myös ammatillisia arvoja toimimalla aktiivisesti Maa- ja vesirakentajat –kerhon hallituksen ja toimihenkilöiden eri viroissa. Hän on omalla esimerkillään innostanut muita kerhon toimintaan mukaan.”

2006

Tuula Olenius: “Tekniikan ylioppilas Tuula Olenius on toiminut killassa aktiivisesti koko opiskeluaikansa ja ystävällisellä sekä avoimella olemuksellaan luonut hyvää rakentajahenkeä. Tuula on toiminut vuonna 2002 IK:n rahastonhoitajana. Seuraavana vuonna hän toimi killan puheenjohtajana. Puheenjohtajakaudellaan hän tarttui toimeen ja hän vei loppuun killan rekisteröitymisprosessin, joka saatiin päätökseen 2005. Hän on lisäksi toiminut TKY:n edustajistossa vuosina 2003-2005. Omasta alastaan innostuneena Tuula on edistänyt myös ammatillisia arvoja toimimalla aktiivisesti Akateemiset Kirkas Vesi Asiantuntijat -kerhon puheenjohtajana (AKVA) sekä opiskelijajäsenenä RILin hallituksessa. Tällä hetkellä hän toimii RILin Vesi-ja ympäristötekniikan jaoston teekkarijäsenenä sekä RIL-nuorten johtoryhmän sihteerinä.”

2005

Camilla Vornanen: “Tekniikan ylioppilas Camilla Vornanen on toiminut killassa aktiivisesti koko opiskeluaikansa ja ystävällisellä sekä avoimella olemuksellaan luonut hyvää rakentajahenkeä. Jo phuksina Camilla oli innostunut killan toiminnasta. Toisena opiskelijavuonnaan kiinnostus matkustamiseen heräsi ja hän ryhtyi killan excursiomestariksi. Seuraavana vuonna hän toimi killan puheenjohtajana. Omasta alastaan innostuneena Camilla on edistänyt myös ammatillisia arvoja toimimalla aktiivisesti ammattiainekerhoissa useamman vuoden ja RILin Sekotorissa (nykyisin tunnettu nimellä RIL-Nuoret) sekä opiskelijajäsenenä RILin hallituksessa. Tällä hetkellä Maa- ja vesirakentajat -kerhon toimarina toista vuotta toimiva Camilla on ollut myös kyseisen kerhon excursiomestarina kaksi vuotta, sekä Rakentamistalouden kerhon emäntänä vuoden ajan. Näiden toimivirkojen lisäksi killan täyttäessä pyöreitä vuosia Camilla otti vastuun tavallista suuremmasta ja järjestelyiltään onnistuneesta Hermanni90:stä. Tämän kaiken lisäksi hän on tarvittaessa ollut pyyteettömästi kiltatovereidensa suurena apuna ja osallistuu edelleen killan toimintaan jakaen positiivista olemustaan kaikille.”

2004

Tomi Jokiranta: “Tekniikan ylioppilas Tomi Jokiranta on toiminut killassa aktiivisesti koko opiskeluaikansa ja ystävällisellä olemuksellaan luonut hyvää rakentajahenkeä. Hän aloitti uransa IK:ssa heti fuksivuotensa alussa huolehtimalla limuvastaavana kiltalaisten nestetasapainosta. Samaan aikaan Tomi kiersi dokumentoijana tapahtumasta toiseen kuvaten kiltalaisten villiä menoa. Jo toisena vuonna kiinnostus fukseihin heräsi. Fuksikapteenina hän innosti uusia opiskelijoita mukaan teekkaritoimintaan ja aktiivisiksi raksalaisiksi. Ajan kuluessa kiinnostus laajeni vanhoihin ystäviimme arkkitehteihin ja maanmittareihin ammattiainejärjestö MAIKin puitteissa. Näistä olosuhteista innostuneena kyseinen henkilö perusti matkatoimiston IK:n raadin excursiomestarina järjestäen kiltalaiset matkustelemaan ympäri Suomea ja jopa Ruotsiin asti. Omasta alastaan innostuneena Tomi on edistänyt myös ammatillisia arvoja toimimalla aktiivisesti ammattiainekerhossa useamman vuoden. Tällä hetkellä Maa- ja vesirakentajat –kerhon rahastonhoitajana toimiva Tomi on ollut aiemmin kaksi kautta kerhon puheenjohtajana. Tämän kaiken lisäksi hän on aina tarvittaessa ollut kiltatovereidensa suurena apuna ja osallistuu edelleen aktiivisesti killan toimintaan.”

2003

Marko Saloranta: “Diplomi-insinööri Marko Saloranta oli koko opiskeluaikansa tärkeä yhteishengen luoja rakentajateekkareiden keskuudessa. Hän osallistui aktiivisesti killan toimintaan ja hän toimi vuoden IK:n raadissa isäntänä. Lisäksi hän osallistui myös Rakentamistalouden kerhon toimintaan. Marko oli mukana legendaarisissa laulunumeroissa ja hänen huumorinsa nosti usein hymyn kiltatovereiden huulille. Opiskelijana hän oli muita kannustava ja valmistuttuaan hän on edelleen suhtautunut hyvin positiivisesti kiltatoimintaan.”

Jussi Väisänen: “Tekniikan ylioppilas Jussi Väisänen on koko opiskeluaikansa suhtautunut erittäin positiivisesti opiskelijatovereihinsa ja osallistunut aktiivisesti sekä killan että ammattiainekerhojen toimintaan. Hän on toiminut IK:n raadissa rahastonhoitajana, Rakentamistalouden kerhon ja MVR-kerhon hallituksissa useampia vuosia. Jussille on ominaista pyyteetön opiskelijatovereiden auttaminen ja hänen iloinen ja kannustava asenteensa opiskeluun tarttuu myös muihin osaston opiskelijoihin.”

2002

Katri Makkonen