Toimarit

Täältä näet, mitä kaikkea killassa pääsee tekemään ja kenen kanssa!

Sisäasiaintoimikunta
Ulkoasiaintoimikunta
Opintotoimikunta
IE-perhe
Fuksitoimikunta
Kv- ja maisteritoimikunta
Viestintätoimikunta
Muut toimivirat


Sisäasiaintoimikunta

Sisäasiaintoimikunta toimii killan varapuheenjohtajan alaisuudessa.

Kulttuurivastaavat

Kulttuurivastaavat vastaavat kiltamme korkeakulttuuriin rinnastettavista rennommista tapahtumista. Kulttuurivastaavien järjestämiä tapahtumia ovat olleet esimerkiksi viininmaistelut, sushi-illat ja pokeriturnaukset. Kulttuurivastaavat järjestävät Hermannisitsejä edeltävän tanssi- ja tapa(s)koulutuksen.

Joonatan Seppänen (Kulttuurimestari), Lauri Vallo, Ella Koivisto, Teemu Kanniainen, Elias Pasanen, Iiris Salo, Markus Manninen

Liikuntavastaavat

Liikuntavastaavat edistävät killan liikuntatoimintaa järjestäen erilaisia liikuntaan liittyviä tapahtumia kuten urheiluvuoroja ja lajikokeiluja.

Tatu Aapro ja Kerkko Koskela (Liikuntamestarit), Elias Punkka, Samuli Aaltonen, Eeli Stranden, Jaan Rönkkö, Ramzi el Geneidy

liikuntamestari(ät)rakennusinsinoorikilta.fi

Vaellusvastaavat

Vaellusvastaavat suunnittelevat ja järjestävät killan vuosittaisen vaelluksen.

Aaro Kuusela (Vaellusmestari), Miro Tammelin, Sampo Kuuramaa

Kiltahuonevastaavat

Kiltahuonevastaavat vastaavat kiltahuoneen ylläpidosta ja kehittämisestä sekä voivat esimerkiksi halutessaan järjestää pieniä yllätyksiä kiltahuoneelle kaikkien kiltalaistemme iloksi.

Ella Koivisto, Teemu Kanniainen

Rakentamisjaosvastaavat (RaJa)

RaJa-vastaavat vastaavat killan rakentamistoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä. RaJa esimerkiksi huoltehtii, että killan ajokit Laskiaisriehaan ja Otatarhan ajoihin tulevat rakennetuiksi.

Otto Jalas, Sofia Ahola

Comp Eng Officer

Comp Eng Officer (CEO) edustaa kiltaa englannin kielisten Science and Technology -kandidaattiohjelmien opiskelijoita edustavassa toimikunnassa, jonka tarkoituksena on toteuttaa ohjelmaa killan Computational Engineering -kandiohjelman opiskelijoille ja tutustuttaa heidät muiden Aallon englanninkielisten kandiohjelmien opiskelijoihin.

Timofey Zabelin, Saimi Vesala

Arkistonhoitajat

Arkistonhoitajan tehtävänä on pitää huoli, että killan toiminta arkistoidaan oikeaoppisesti tuleville sukupolville. Arkistonhoitaja siis vie arkistoitavaa materiaalia killan toiminnasta killan AYY:n arkistoon, joka sijaitsee Otarannassa.

Lauri Vallo, Aino Tornivaara

Lauttatoimikunta

Lauttatoimikunta huolehtii ja huoltaa killan saunalauttaa sekä vastaa sen toiminnan pyörittämisestä. Lauttatoimikuntaa johtavat lautta-amiraalit.

Lautta-amiraalit

Ilmari Oinonen, Simo Kauppila

saunalautta(ät)rakennusinsinoorikilta.fi

Lauttamatruusit ja lauttakapteenit

Lauri Vallo, Kasper Keränen, Miika Luhtamäki, Matti Viitanen, Jaakko Peni, Teemu Kanniainen, Kalle Koskela, Lassi Mäkelä, Joonatan Seppänen, Elias Punkka, Lauri Anttila, Pyry Matikainen, Elias Pasanen, Leevi Koistinen, Iiris Salo, Kyösti Lehtonen, Elias Peltola, Otto Jalas


Ulkoasiaintoimikunta

Ulkoasiaintoimikunta toimii killan yrityssuhdevastaavan ja excursiomestarin alaisuudessa.

UAT-kisällit

UAT-kisällit auttavat excursioiden järjestämisessä ja killan yritysyhteistyössä esimerkiksi järjestämällä ura-tapahtumia sekä sopimalla kannatusjäsenyyksistä ja sponsoreista killan tapahtumiin.

Saimi Vesala, Sampo Kuuramaa

Kimblevastaavat

Kimble-vastaavat huolehtivat perinteisen Norske-Kimblen järjestämisestä ja huolehtivat lajin elinvoimaisena pitämisestä.

Lauri Vallo, Tuukka Harvela


Opintotoimikunta

Opintotoimikunta toimii killan opintovastaavan alaisuudessa.

IKävastaavat

IKävastaavat pitävät yllä Rakennusinsinöörikillan n-opiskelijoiden sekä alumnien, eli IKäisten, verkostoja ja kehittävät killan toimintaa IKäisten keskuudessa. IKävastaavien vastuulla on IKäisten tiedottaminen ja heille suunnattujen tapahtumien järjestäminen.

Laura Aalto, Lauri Vallo, Sofia Ahola, Aino Tornivaara, Leevi Koistinen

Abivastaavat

Abivastaavat kehittävät killan markkinointia lukioihin ja järjestävät abeille suunnattua ohjelmaa killassa.

Samuel Kukko, Iiris Salo, Saimi Vesala


IE-perhe

IE-perhe toimii killan IE:n alaisuudessa.

Pikku-IE

Pikku-IE auttaa IE:tä killan tapahtumien, suurimmaksi osin sitsien, järjestämisessä ja suunnittelussa.

Susanna Uitto, Ramiar Alizadeh Azar, Antton Parikka, Saimi Vesala, Jenny Rasinkangas, Rebekka Tilus, Elina Kankaanhuhta, Iiris Salo, Ira Flytström, Leena Mikkola, Pirita Liikavainio, Kyösti Lehtonen, Veikka Nikki, Essi Korhonen

Fabu-IE

Fabu-IE:t auttavat vastaavasti killan IE:tä sitsien toteutuksessa. Fabu-IE:t ovat jo kartoittaneet kokemustaan Smökin keittiössä.

Elliroosa Peltoniemi, Lotta Aalto, Jaan Rönkkö, Saku Ristolainen, Juuso Saari, Aino Tornivaara, Elias Pasanen, Leevi Koistinen, Sofia Ahola, Elias Punkka, Roni Sulmio, Pessi Parkkinen, Matti Viitanen, Petteri Niska, Joel Vainio, Vilma Martti, Kati Koskela, Aleksi Tallgren, Henrik Siltari, Carita Koski, Aino Ylänne

Lukkaristo

Lukkarimestarit yhdessä lukkarien ja lukkarikisällien kanssa vastaavat Rakennusinsinöörikillan sitsiperinteiden ylläpidosta ja lauluperinteiden kehittämisestä. Toiminnasta vastaavat lukkarimestarit, joiden johdolla lukkarikisällit pääsevät harjoittelemaan sitsien lukkarointia ja edistämään kiltamme ainutlaatuisia lauluperinteitä pitäen mielessä, että teekkarihan laulaa mieluummin kuin hyvin.

Lukkarimestarit

Lauri Anttila, Atte Jämsén

Lukkarit

Leevi Koistinen, Simo Kauppila, Lauri Vallo, Teemu Kanniainen

Lukkarikisällit

Aino Tornivaara, Vilma Martti, Miika Luhtamäki, Inka Arposalo, Petteri Niska, Pessi Parkkinen, Juuso Saari, Iiris Salo, Niklas Henttonen

Killan DJ

Simo Kauppila, Samuel Kukko


Fuksitoimikunta

Fuksitoimikunta toimii killan fuksitoimikunnan puheenjohtajien alaisuudessa.

ISO-vastaava

ISOvastaava on nimensä mukaisesti vastuussa kiltamme ISOista. Tehtäviin kuuluu mm. ISOjen rekrytointi, tiedotus, ja yleinen ohjeistaminen. ISOvastaava toimii myös fuksikapteenien apulaisena fuksikasvatuksessa, sekä tekee tiivistä yhteistyötä kiltamme raadin kanssa. ISOvastaavalla on apunaan kaikkien Otanimen ISOvastaavien muodostama toimikunta ITMK, joka yhdessä järjestää tapahtumia ja virkistäytymistä kaikille ISOille.

Juuso Saari

juuso.e.saari(ät)aalto.fi


Kv- ja maisteritoimikunta

Kv- ja maisteritoimikunta toimii killan kv- ja maisteritoimikunnan puheenjohtajan alaisuudessa.

KvISO-vastaava

Kv-ISOvastaava on nimensä mukaisesti vastuussa kiltamme kv-ISOista. Tehtäviin kuuluu mm. kv-ISOjen rekrytointi, tiedotus, ja yleinen ohjeistaminen. Kv-ISOvastaava toimii myös maisterikapteenin apulaisena maisteri- ja vaihto-opiskelijoiden teekkarikasvatuksessa.

Reetta Kanervo

kvISO-vastaava(ät)rakennusinsinoorikilta.fi


Viestintätoimikunta

Viestintätoimikunta toimii killan kirjuri-tiedottajan alaisuudessa.

Ruutiset-toimikunta

Ruutiset-toimikunta tuottaa päätoimittaja Ruudolf Ruutisen ohjeistuksella kiltamme perinteikästä lehteä, Ruutisia.

Ruudolf Ruutinen, päätoimittaja

Mikko Ihamäki

paatoimittaja(ät)rakennusinsinoorikilta.fi

Toimittajat

Lauri Anttila, Ella Koivisto, Teemu Kanniainen, Simo Kauppila, Iiris Vuorialho, Vilma Martti, Ilmari Oinonen, Aino Juvakka

Somevastaavat

Somevastaavat tuottavat killan sosiaalisiin medioihin sisältöä ja vastaavat somen kehityksestä ja killan markkinoinnista.

Aino Juvakka, Elizaveta Komarova

Valokuvaajat

Valokuvaajat huolehtivat killan tapahtumien taltioinnista kuvalliseen muotoon sekä päivittävät killan kuvagalleriaa.

Ella Koivisto

Graafikot

Graafikkot vastaat kuvien ja videoiden tekemisestä killan tarpeisiin (esim. nettisivut, tapahtumat, some…)

Juuso Saari, Niklas Riihelä, Ella Koivisto, Petteri Niska

Nettisivuvastaavat

Nettisivuvastaavat vastaavat killan nettisivujen kehityksestä.

Lauri Vallo, Aino Tornivaara


Muut toimihenkilöt

111-vuosijuhlatoimikunta

Toimikunta järjestää 111. Hermanninsitsin ja koordinoivat vuosijuhlaviikon tapahtumia.

Joonatan Seppänen ja Matti Viitanen (vuosijuhlavastaavat), sekä Otto Jalas, Aino Juvakka, Teemu Kanniainen, Leevi Koistinen, Ella Koivisto, Kalle Koskela, Vilma Martti, Pyry Matikainen, Elias Pasanen, Anni Pulkkinen, Aino Tornivaara, Iiris Visala ja Aino Ylänne

ExotIK-vastaavat

ExotIK on IK:n oma tanssiryhmä, joka esiintyy satunnaisesti tapahtumissa. Vastaavien tehtävä on koordinoida tanssijoita harjoituksista ja esityksistä sekä ylläpitää killan tanssikulttuuria.

Hilkka Gröhn, Ella Koivisto

TEK-kiltayhdyshenkilö

TEK eli Tekniikan akateemiset on Suomen suurin tekniikan ala ammattiliitto. Killan TEK-yhdyshenkilö toimii välikätenä killan jäsenten ja TEKin välillä.

Otto Jalas

MAIK-vastaavat

MAIK on maanmittari-, rakennusinsinööri- ja arkkitehtikiltalaisten yhteinen ammattiaineyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää alojen opiskelijoita. MAIK-vastaavat toimivat MAIK ry:n hallituksen jäsenenä vuoden ajan. MAIK-hallituksessa on mahdollista toimia puheenjohtajana, rahastonhoitajana, sihteerinä tai hallituksen jäsenenä. Virka sisältää pääosin MAIK:in tapahtumien järjestämistä.

Roni Sulmio, Vera Westberg, Petteri Niska

Häirintäyhdyshenkilöt

Häirintäyhdyshenkilön tehtävä on olla tukena häirintätilanteissa ja auttaa niiden selvittelyä. Häirintäyhdyshenkilöihin voi olla yhteydessä, mikäli kohtaa tai havaitsee kiusaamista, syrjintää, häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua killan tapahtumassa tai toiminnassa. Lue lisää killan häirintätilannetoiminnasta täältä.

Ella Koivisto, Sofia Ahola, Lauri Vallo, Aino Juvakka

Vanha likainen täti ja setä

Killan vanhan likaisen tädin ja sedän tehtäviin kuuluu valvoa killan perinteiden säilymistä sukupolvelta toiselle toimijoiden vaihtuessa. Epäkohtia huomatessaan vanha likainen setä tai täti tuntee elämäntehtäväkseen huomauttaa asiasta killan raadille. Tavaksi on muodostunut, että vanha likainen setä ja täti ehdottavat itselleen seuraajia killan vaalikokouksessa.

Lotta Aalto ja Leevi Koistinen

Toiminnantarkastajat ja heidän varahenkilönsä

Toiminnantarkastajat tarkistavat, että yhdistyksen hallinnossa noudatetaan yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä. Rakennusinsinöörikilta on toiminnastaan kirjanpitovelvollinen ja velvollinen noudattamaan kirjanpitolakia. Yhdistyksellä on yhdistyslain mukaan oltava joko tilintarkastaja ja/tai toiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa.

Ilmari Oinonen (Iiris Vuorialho) ja Lauri Vallo (Leevi Koistinen)