Kunniajäsenet

Killan sääntöjen 6 § mukaan:

Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisen ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Varsinaista jäsentä ei voida kutsua kunniajäseneksi. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee raati tai kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä käsittävä ryhmä.

Rakennusinsinöörikillan kunniajäsenet

Niilo Kurvinen

Niilo ‘Nikke’ Kurvinen kutsuttiin IK:n kunniajäseneksi 70. Hermanninsitsissä vuonna 1983. Niilo menehtyi kesäkuussa 2008.

Aarne Jutila

Aarne Jutila kutsuttiin IK:n kunniajäseneksi 80. Hermanninsitsissä vuonna 1993.

Esko Mäkelä

Esko Mäkelä kutsuttiin IK:n kunniajäseneksi 85. Hermanninsitsissä vuonna 1998.

Jouko Kankainen

Jouko Kankainen kutsuttiin IK:n kunniajäseneksi 95. Hermanninsitsissä vuonna 2008.

Riku Vahala

Riku Vahala kutsuttiin IK:n kunniajäseneksi 110. Hermanninsitsissä vuonna 2023. Hän on toiminut mm. killan oltermannina sekä vesitekniikan professorina.