Raati- ja toimarivirkainfo

Raati- ja toimihenkilövirkojen tehtävät tiivistettynä

Puheenjohtaja

 • Valvonta: Varmistaa, että killan toiminta on yhdistyksen sääntöjen mukaista
 • Delegointi: Pitää huolta, että kaikki raatilaiset tietävät, mitä tehdä ja jaksavat koko vuoden
 • Edustus: Puheet, tapaamiset, vuosijuhlat, Neuvosto, yhteydenpito killan ulkopuolella
 • Vastuussa raadin yhteisistä tapahtumista (ml. “virkistys”)
 • Puheenjohtajan tulee olla perillä kaikesta tapahtuvasta ja johtaa viikottaisia kokouksia
 • Varapuheenjohtaja: 1 raadin keskuudesta valitaan toimittamaan puheenjohtajan virkaa tämän estyessä

 

 

Rahastonhoitaja

 • Pyörittää killan talouden rattaita
  • Maksaa laskut ja korvaustositteet
  • Laskuttaa yrityksiä
 • Suunnittelee killan budjetin PJ:n kanssa ja tarkkailee sen toteutumista pitkin vuotta.
 • Vuoden kohokohta: tilinpäätös!
 • On mukana aktiivisesti killan yleisissä tapahtumissa

 

 

Kirjuri-tiedottaja

 • Huolehtii killan tiedotusasioista
 • Kirjoittaa raadin kokousten pöytäkirjat
 • Huolehtii killan sähköpostilistoista
 • Jäsenrekisterin ylläpito

 

 

Ruutisten päätoimittaja

 • Toimii kiltamme lehden päätoimittajana
  • Tekee toimittajien kanssa lehteen jutut
  • Taittaa lehden
  • Jakaa lehden muille killoille, yrityksille, kunniajäsenille ja tietenkin kiltalaisille
 • Ylläpitää killan kuvagalleriaa

RUUTISET-TOIMIKUNTA

 • Toimittajat
  • Ideoivat ja tekevät juttuja lehteen
 • Dokumentoijat
  • Ottavat kuvia tapahtumista
 • Graafikot
  • Kuvien muokkaus ja tekeminen

 

Isäntä ja emäntä

 • Järjestää killan jäsenille vapaa-ajan tapahtumia – sitsejä, saunailtoja yms.
 • Auttaa vuosijuhlavastaavia Hermannin järjestämisessä
 • Huolehtii virvokkeista myös muun raadin tapahtumissa
 • Johtaa sisäasiaintoimikuntaa

SISÄASIANTOMIKUNTA

 • Pikku-IE
  • Auttaa IE:tä tapahtumien järjestelyssä
 • Kulttuurivastaavat
  • Järjestävät omia kulttuuritapahtumiaan: viime vuosina olutilta, viini- ja juustoilta, lautapeli-illat
 • Liikuntavastaavat
  • Huolehtivat killan urheilujoukkueista ja järjestävät lajikokeiluja yhdessä esim. liitujen kanssa
 • Kiltahuonevastaavat
  • Huolehtivat kiltahuoneen siisteydestä ja tarjoiluista
 • Lukkarit
  • Lukkarimestarit ja -kisällit lukkaroivat killan sitsejä
 • DJ
  • Vastaa musiikista tapahtumissa
 • Pikkukiva
  • Saa budjetista siivun, jonka voi käyttää kiltalaisten hyväksi parhaaksi katsomallaan tavalla

 

 

Ulkovastaava

 • Virka yhteensä puolitoista vuotta
 • Guild guide ja orientaatioviikot (syys- ja tammikuu)
 • Tehtävänä tutustuttaa niin suomalaiset kuin ulkomaalaiset opiskelijat teekkarikulttuuriin
 • Tarjoaa apua suomeen saapuville ulkomaalaisille opiskelijoille käytännön asioiden kanssa
 • KvTMK ja toimikunnan yhteiset tapahtumat, suurimpina international sitsit
 • Yhteistyö fuksikapteenin sekä ENGin kv-vastaavien kanssa
 • 2018 Nordic Meeting Otaniemessä, joka koskee nordic land-surveyor opiskelijoita, joten yhteistyössä Poligonin ja Mittareiden kanssa

ULKOASIAINTOIMIKUNTA

 • Kv- ja maisteri-ISOt
  • Tehtävänä auttaa ulkkareiden sekä suomalaisten maisterifuksien tutustammisessa teekkarikulttuuriin
  • Apuna suomeen muuttaville ulkkareille
 • International buddy
  • ENGin ja KvTMK:n tapahtumien kanssa auttamista
  • Käännöstehtäviä

 

 

Opintovastaava

 • Pitää korkeakoulun ja killan suhteita yllä
 • On osana hallinnon opiskelijaedustajien tukiverkostoa
 • Ylläpitää killan suhteita alumniverkostoon
 • Kuuluu AYY:n alaiseen Opintoneuvostoon
 • Johtaa opintotoimikuntaa

OPINTOTOMIKUNTA

 • Opintokisällit
  • Käy korkeakoulun kokouksissa opiskelijaedustajana
 • Alumnisuhdevastaava

 

 

Yrityssuhdevastaava

 • Ylläpitää ja kehittää killan ja yritysten välistä yhteistyötä
  • Tapaa yritysedustajia, kertoo killan kuulumisia ja yhteistyövaihtoehtoja
  • Solmii vuosisopimuksia, hankkii sponsoreita tapahtumiin, huolehtii työpaikkailmoitusten jakamisesta
 • Järjestää Konergia festivaalin KIK:n kanssa ja mahdollisesti muita tapahtumia
 • Tiiviissä yhteistyössä excumesun kanssa, esim. ulkoxq ja pääaineiltama
 • Melko uusi virka, mahdollisuuksia muokata toimintaa haluamaansa suuntaan
 • Johtaa killan Yrityssuhdetoimikuntaa YTMK:ta

YRITYSSUHDETOMIKUNTA

 • Yrityssuhdekisällit
  • Auttaa tapahtumien järjestelyissä

 

 

Excursiomestari

 • Järjestää excursioita eli yritysvierailuja, seminaareja ja saunailtoja
 • Kaksi suurempaa tapahtumaa vuoden aikana:
  • KP eli KotimaanPitkä, 3-4 päiväinen bussimatka ympäri Suomea
  • Ulkoexcursio (Kohdetta päättäessä on vain mielikuvitus rajana)
 • Pikkuexcuja, pääaineiltama, yhteydenpito IK:n ystävyyskiltoihin

EXCURSIOTOIMIKUNTA

 • Excukisällit
  • Auttelevat excursiomestaria vuoden mittaan, eri tapahtumien järjestämisessä.
  • Vuoden loppupuolella järjestävät itsenäisesti KotimaanPuoliPitkän
 • Kimble-vastaavat
  • Järjestävät Norske Kimblen, joka on lähtölaukaus KotimaanPitkälle.
 • RaJa-vastaavat
  • RakentamisJaos nikkaroi ja rakentelee.
  • Tärkeimmät hommat Otatarhan ajojen ja Laskiaisriehan ajokit.
  • Muutakin saa tehdä jos kiinnostusta riittää.

 

 

Fuksikapteeni

 • Virka 1½ vuotta (Raadissa vuosi ja sen jälkeen toimari)
 • Ensimmäiset puolivuotta killan fuksitoimikunnan puheenjohtaja
 • Syksy ja toinen kevät fuksikapteenina
 • Kuuluu FTMK
 • Fuksiopas
 • Orientaatiot
 • Killan fuksikasvatus ja teekkarikulttuuri
 • Fuksitapahtumat
 • Hommaa laidasta laitaan!
 • Mahdollinen wappu
 • Kokonainen vuosikurssi uusia kavereita!

FUKSITOMIKUNTA

 • Isovastaava
  • Toimihenkilövirka 1½ vuotta
  • “Fuksikapteenin oikea käsi ja vasen jalka” – Tuukka Ahtola, ISOvastaava 2016
  • Rekrytoi ja johtaa ISOista koostuvaa huikeaa porukkaa
  • Opintotutoroinnista huolehtiminen – Yhteistyö korkeakoulun kanssa
  • ISOhenkilöiden kouluttaminen ja virkistyksestä huolehtiminen
  • Kuuluu ITMK

 

Muut toimarivirat

 

 • Tanssivastaava
  • Koordinoi IK:n tanssiryhmän ExotIKin toimintaa
 • Graafikko
  • vastaa somesisällön tuottamisesta ja päättää miltä kilta näyttää somessa
 •  Somevastaava
  • Hoitaa killan somekanavia: Instagram, Snapchat ja Facebook
 • Webbi[Omanimi]
  • Huolehtii killan nettisivujen toiminnasta
 • Arkistonhoitajat
  • Huolehtivat killan arkistosta
 • International Buddy
  • Auttaa Kv- ja maisterivastaavaa kv-asioissa
 • TEK-kiltayhdyshenkilö
  • Huolehtii killan ja Tekniikan Akateemisten yhteistyöstä
 • MAIK-vastaavat
  • Killan edustajat MAIK ry:n hallituksessa (MK + AK + IK)
 • Vanha likainen täti
  • Nimi kertoo kaiken, välillä myös valittaa siitä miten asiat oli ennen paremmin
 • Vanha likainen setä
  • Nimi kertoo kaiken, välillä myös valittaa siitä miten asiat oli ennen paremmin
 • Toiminnantarkastajat ja heidän varamiehensä
  • Valvovat, että killan toiminta noudattaa sääntöjä sekä hyväksyvät toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen