Ulkoexcursion Blogi 2: Perjantai 21.9.

Blogikirjoitus 2: Politiikasta yritysmaailmaan

21.9.2018, Bryssel

Belgian yrityselämään tutustuminen lähti perjantaina liikkeelle Swecon Brysselin toimistolta. Matka toimistolle kulki metrolla, mikä sopi päivämme agendaan, sillä tarkoituksena oli päästä tutustumaan Brysselin metrotyömaalle.

Meitä vastassa oli vierailun isäntä, Frank Monaballiu, joka toimii infrarakentamisen avustavana projektinjohtajana. Hän on työskennellyt talossa jo muutaman vuoden ja kertoi työnkuvaansa kuuluvan stabiliteettilaskelmat ja projektien johtamisen.

Työmaa koski Erasmeen metroaseman huolto- ja kunnossapitotiloja Brysselin lounaisosassa. Projektin on määrä valmistua maaliskuussa vuonna 2020. “Project deposit – Erasmus” on osa Pulsar projektia ja sen on arvioitu olevan noin miljoonan euron investointi. Suunnitellut rakenteet huoltotiloille ja metrovaunujen säilytykselle sijaitsivat kokonaisuudessaan maan alla, mikä lisäsi työmaan kiinnostavuutta. Käytännössä työmaan idea on rakentaa betonista maanalaiset tilat.

Päästyämme työmaalle, kävimme vilkasta keskustelua työmaaparakissa suomalaisen ja belgialaisen maaperän eroavaisuuksista, cut and cover ja jet grouting –rakennustekniikoista ja pohjaveden tuomista haasteista maanalaisissa hankkeissa. Mielenkiintoinen menetelmä oli “diaphragm wall” – menetelmä. Käytännössä maahan rakennetaan seinät ja katto betonista, jonka alta kaivetaan maata pois.

Belgiassa on tavallista, että yksi konsulttitoimisto hoitaa kokonaisuudessaan tämänkaltaisenkin suuren projektin. Suomessa vastaava usein toteutettaisiin useamman konsulttitalon yhteistyönä. Belgiassa korostuukin siis, että projektin vetäjä tietää vähän kaikesta, kun taas Suomessa usein erikoistutaan yhteen alaan.

Itse työmaa oli verrattain suuri ja lisähaasteita suunnittelutyölle toi työmaan sijainti käynnissä olevan voimalinjatyömaan ja sairaalan läheisyydessä. Oli kiinnostavaa kuulla miten suuria organisointi ja aikataulu muutoksia etenkin sairaala oli työmaalle tuottanut ja millaisia kustannuksia ja aikataulun venymisiä tästä oli seurannut. Ensisijaisen tärkeää koko työmaan keston ajan oli taata ambulanssien esteetön kulku sairaalaan.

Työmaa kierroksen ja tauon jälkeen alkoi HR-osuus vierailustamme. Tämän aikana selvisi, ettei Belgiassa ole tapana työskennellä opintojen ohella kuten Suomessa. Tämä oli monelle uutta, sillä monet meistä työskentelee opintojen ohella, koska Suomessa opiskelijoilla oletetaan olevan työkokemusta ennen valmistumista.

Kaiken kaikkiaan vierailu oli silmiä avartava kokemus belgialaisesta työkulttuurista, erilaisesta maaperästä sekä työmenetelmistä verrattuna suomeen.

(Teksti: Heidi ja Soile)